Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας -Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής -Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων- Εργαστήριο Πληροφορικής "it-lab"
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων
Εργαστήριο Πληροφορικής "it-lab"
Τέρμα Μαγνησίας
62100, Σέρρες
+30 232 1055532
- Μη διαθέσιμο -
 itlab <at> teicm.gr