Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΕΝΤΥΠΟ 7
- Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 -

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε το Έντυπο 7 και να το αποστείλετε στη διεύθυνση kedvm@tecm.gr ή kedvm@ihu.gr.

Στο έντυπο αυτό θα συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία και τον Τίτλο του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρακολουθείτε ώστε να αποσταλεί στον ΕΛΚΕ και να σας αποσταλούν τα παραστιατικά πληρωμής για την εφορία.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.

 

ΕΝΤΥΠΟ 7