Ημερήσια αρχεία: 12 Σεπτεμβρίου 2017


Για την επίτευξη των στόχων του το Εργαστήριο Πληροφορικής  «IT-Lab» χρησιμοποιεί εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας σε υλικό και λογισμικό όπως: • Υπολογιστικό Σύστημα GRID με 7 BLADE SERVERs, Fiber Channel και 24ΤΒ περιφεριακιακή μνήμη, • Σύγχρονους υπολογιστές (~60) και δίκτυο υπολογιστών για παράλληλη επεξεργασία, • Γλώσσες προγραμματισμού και σύγχρονα εργαλεία λογισμικού […]

ΕξοπλισμόςΤο Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και των οποίων το επιστημονικό και ερευνητικό έργο σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που ασχολείται το εργαστήριο. Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής […]

Ερευνητικά Έργα