Μηνιαία αρχεία: Σεπτέμβριος 2017


Πρωτοποριακά Online Σεμινάρια “Εκπαιδευτής Ενηλίκων” για προετοιμασία στην Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το πλαίσιο της υπ΄αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), με μοριοδότηση, κατάλληλο για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (200 ώρες). Για να παρακολουθήσετε το […]

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΕνηλίκωνΓια την επίτευξη των στόχων του το Εργαστήριο Πληροφορικής  «IT-Lab» χρησιμοποιεί εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας σε υλικό και λογισμικό όπως: • Υπολογιστικό Σύστημα GRID με 7 BLADE SERVERs, Fiber Channel και 24ΤΒ περιφεριακιακή μνήμη, • Σύγχρονους υπολογιστές (~60) και δίκτυο υπολογιστών για παράλληλη επεξεργασία, • Γλώσσες προγραμματισμού και σύγχρονα εργαλεία λογισμικού […]

Εξοπλισμός
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και των οποίων το επιστημονικό και ερευνητικό έργο σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που ασχολείται το εργαστήριο. Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής […]

Ερευνητικά Έργα