Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρομποτικής 2017


Το εργαστήριο itlab.teicm.gr  θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρομποτικής 2017 (https://eu-robotics.net/robotics_week/) που ξεκινάει στις 17 Νοεμβρίου 2016 και τελειώνει στις 27 Νοεμβρίου 2017.

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ρομποτικής τα Ερευνητικά Ιδρύματα  θα έχουν  τη δυνατότητα να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τον τομέα της ρομποτικής, μέσα από σχετικές δραστηριότητες όπως:

  • Δωρεάν ξεναγήσεις σε εργαστήρια ρομποτικής σε διάφορα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια
  • Διαλέξεις στο πανεπιστήμια και σχολεία με θέμα τη ρομποτική
  • Παρουσιάσεις πρωτότυπων ρομπότ
  • Εργαστήρια ρομποτικής σε όλη την Ελλάδα για παιδιά από 6 χρονών

Η ρομποτική συνδυάζει κλάδους των θετικών επιστημών και της πληροφορικής και μέσω των πρακτικών εφαρμογών της ενθουσιάζει αλλά και διεγείρει τη δημιουργική σκέψη, βασικό στοιχείο της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ρομποτική στη κοινωνία μας η οποία μπορεί να προσφέρει λύσεις σε πολλές από τις τρέχουσες και τις μελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις, διεγείροντας τη φαντασία των παιδιών και των φοιτητών ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να δημιουργήσουν πρωτότυπα ρομπότ που θα δώσουν λύσεις σε προβλήματα της κοινωνίας

Μέσα στις  εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ευρώπη, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις ενημερώσεις και παρουσιάσεις που αναλαμβάνει να υλοποιήσει το εργαστήριο Πληροφορικής itlab.teicm.gr σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ UNESCO ΣΕΡΡΩΝ