Σεμινάρια


Σεμινάρια online στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με πλήθος επιστημονικών θεματικών περιοχών στη διεύθυνση  itlab.teicm.gr/seminars

Κάποια ενδεικτικά σεμινάρια που διδάσκονται είναι https://it.medadvice.net/ τα ακόλουθα:

 • Εκπαιδευτής Ενηλίκων – 200 ωρών,   
 • Εκπαιδευτής Ρομποτικής Beginer – 40 ωρών,
 • Εκπαιδευτής Ρομποτικής σε Arduino – 40 ωρών,
 • rting.org/ aloha tube

 • Specialist in Social Media Managment – 40 ωρών,
 • Bussines Analytics – 40 ωρών,
 • Σχεδιασμός εφαρμογών με Android σε 10 Μαθήματα – 60 ωρών,
 • rting.org/ aloha tube

 • Σχεδιασμός παιχνιδιών με την πλατφόρμα Unreal – 50 ωρών,
 • Δημιουργήστε 10 παιχνίδια με τo Unity – 40 ωρών,
 • Facebook Analytics – 40 ωρών,
 • Google Analytics – 40 ωρών,
 • Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών – 40 ωρών,
 • Ειδική Αγωγή – 40 ωρών,

Όλα τα παραπάνω σεμινάρια θα ανοίξουν για  Έναρξη Αιτήσεων  από 01-02-2018  λόγω αλλαγών στη Νομοθεσία και στο θεσμικό πλαίσιο από το Υπουργείο Παιδείας

Για να εγγραφείτε (προεγγραφή)  σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω Σεμινάρια, μεταβείτε στην καρτέλα:

Εγγραφή σε Σεμινάριο

Με την επιτυχή παρακολούθηση κάθε σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Ειδίκευσης/Παρακολούθησης από το εργαστήριο Πληροφορικής  it-lab  του Τμήματος Μηχανικών сайт работ Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
essay writing services

It is very important to be aware that while there are numerous points to think about whenever you are in the process of deciding upon the proper professional letter writing assistance, one point to stay in your mind is that the simple fact that not many of expert letter writing products and solutions can provide you exactly what you will demand

The best letter illustrations along with letter type s available to help businesses reach to prospective customers from around the world. Using the technology of today, all these letter producing solutions are now equipped to create a correspondence for nearly every business requirement. Here Are a Few of the essay uk popular letter examples that you Ought to Look for Whenever You’re in the Procedure for choosing the letter

It is important to note that if there are numerous points to take into consideration once you are within the practice of deciding upon the proper professional letter writing service, 1 point to keep in your mind could be that the fact not many of expert correspondence writing services may provide you exactly whatever you demand

Correspondence types along with the letter illustrations available to help companies reach out to prospective clients from all over the world. With today’s technology, all these letter assignment are at present equipped to generate a letter for almost any business condition. Here Are a Few of the best and most Common letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Pick the Best letter

Then you are not alone, if you’re having trouble paying for your essay. You may want to try out a few different things that might help you out, but should you not have the money, you might have to think about another essay writers method of finding the cash you need to receive your paper written and prepared. Take a look at cleopatra