Σεμινάρια


Σεμινάρια online στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με πλήθος επιστημονικών θεματικών περιοχών στη διεύθυνση  itlab.teicm.gr/seminars

Κάποια ενδεικτικά σεμινάρια που διδάσκονται είναι https://it.medadvice.net/ τα ακόλουθα:

 • Εκπαιδευτής Ενηλίκων – 200 ωρών,   
 • Εκπαιδευτής Ρομποτικής Beginer – 40 ωρών,
 • Εκπαιδευτής Ρομποτικής σε Arduino – 40 ωρών,
 • rting.org/ aloha tube

 • Specialist in Social Media Managment – 40 ωρών,
 • Bussines Analytics – 40 ωρών,
 • Σχεδιασμός εφαρμογών με Android σε 10 Μαθήματα – 60 ωρών,
 • rting.org/ aloha tube

 • Σχεδιασμός παιχνιδιών με την πλατφόρμα Unreal – 50 ωρών,
 • Δημιουργήστε 10 παιχνίδια με τo Unity – 40 ωρών,
 • Facebook Analytics – 40 ωρών,
 • Google Analytics – 40 ωρών,
 • Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών – 40 ωρών,
 • Ειδική Αγωγή – 40 ωρών,

Όλα τα παραπάνω σεμινάρια θα ανοίξουν για  Έναρξη Αιτήσεων  από 01-02-2018  λόγω αλλαγών στη Νομοθεσία και στο θεσμικό πλαίσιο από το Υπουργείο Παιδείας

Για να εγγραφείτε (προεγγραφή)  σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω Σεμινάρια, μεταβείτε στην καρτέλα:

Εγγραφή σε Σεμινάριο

Με την επιτυχή παρακολούθηση κάθε σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Ειδίκευσης/Παρακολούθησης από το εργαστήριο Πληροφορικής  it-lab  του Τμήματος Μηχανικών сайт работ Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
essay writing services