Επικοινωνία


Ο χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου Πληροφορικής «IT-Lab», είναι οι αίθουσες https://it.medadvice.net/ «Έρευνας και τεχνικής υποστήριξης» και «Ψηφιακής Επεξεργασίας» του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.rting.org aloha porn

Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Δρ. Στρουθόπουλο Χαράλαμπο, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Για επικοινωνία με το εργαστήριο πληροφορικής  «IT-Lab» μπορείτε να απευθυνθείτε στα:

τηλ: +302321049383 ( Χαράλαμπος Στρουθόπουλος, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας)rting.org aloha porn

τηλ: +302321049381 (Δημήτριος Βαρσάμης,  Επίκουρος Καθηγητής)

fax: +302321049128

email: itlab@teicm.gr

facebook.com/itlabteicm

Διεύθυνση «IT-Lab» : Τέρμα Μαγνησίας,  62100 Σέρρες. Κτήριο Πληροφορικής сайт работ Αίθουσες ΣΠ009 και ΣΠ010
essay writer
Have fun with cleo patra