Εξοπλισμός


Για την επίτευξη των στόχων του το Εργαστήριο Πληροφορικής  «IT-Lab» χρησιμοποιεί εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας σε υλικό και λογισμικό όπως:

• Υπολογιστικό Σύστημα GRID με 7 BLADE SERVERs, Fiber Channel και 24ΤΒ περιφεριακιακή μνήμη,
• Σύγχρονους υπολογιστές (~60) και δίκτυο υπολογιστών για παράλληλη επεξεργασία,
• Γλώσσες προγραμματισμού και σύγχρονα εργαλεία λογισμικού για ανάλυση και ανάπτυξη επιστημονικών εφαρμογών, διαδικτυακό προγραμματισμό κλπ.
• Λογισμικά Βάσεων Δεδομένων όπως Oracle, MS SQL Server, MySQL, HBase κ.α.
• Ψηφιακές μηχανές εικόνας και video.

Το Εργαστήριο υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση του έργου του, με βάση τη διαδικασία που ορίζει η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.
You need to know about cléopâtre