Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων


Πρωτοποριακά Online Σεμινάρια “Εκπαιδευτής Ενηλίκων” για προετοιμασία στην Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το πλαίσιο της υπ΄αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), με μοριοδότηση, κατάλληλο για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (200 ώρες).
Για να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο αυτό συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης   itlab.teicm.gr/seminars    με τους κωδικούς που θα λάβετε στο mail σας αφού πρώτα ολοκληρώσετε την Εγγραφή σε Σεμινάριο
 Χρονική Διάρκεια- Κόστος Σεμιναρίων

Το σεμινάριο θα ανοίξει για  Έναρξη Αιτήσεων  από 01-02-2018  λόγω αλλαγών στη Νομοθεσία και στο θεσμικό πλαίσιο από το Υπουργείο Παιδείας

Για να εγγραφείτε (προεγγραφή)   μεταβείτε στην καρτέλα:

Εγγραφή σε Σεμινάριο

Χρονική Διάρκεια Σεμιναρίου-200 ώρες
Κόστος: 260€

Τόπος Υλοποίησης: On-Line (χωρίς φυσική παρουσία)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email: itlab@teicm.gr

Για να το παρακολουθήσετε θα πρέπει να κάνετε την Αίτηση σας μεταβαίνοντας στην καρτέλα Εγγραφή σε Σεμινάριο

Το online Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα μπορούσε να συνδυαστεί με την εγγραφή σε μητρώο μιας Σχολής δια βίου εκπαίδευσης  ή σε άλλο μητρώο εκπαιδευτών όπως το μητρώο του ΛΑΕΚ (ΦΕΚ. 2844/2012, άρθρο 3, παρ17, δδ και Ν.3486/2016, άρθρο 67, παρ. ββ)  ώστε να καταστεί αποδεκτό από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΕΟΠΠΕΠ Α.Π. 45986, 3/8/2016) για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ένταξη στην κατηγορία ββ, άρθρου 67, Ν.3486/2016) χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη διδακτική εμπειρία 150 ώρών.

Το θεσμοθετημένο Εργαστήριο Πληροφορικής  “it-lab” διοργανώνει στην πρωτοποριακή πλατφόρμα ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης που έχει αναπτύξει, το online σεμινάριο : «Εκπαιδευτής Ενηλίκων»

 Απευθύνεται:

   1. Σε υποψήφιους εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΔ, ΚΔΒΜ κτλ.
   2. Σε υποψήφιους για πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, εκπαιδευτές ενηλίκων.
    Όλους όσους ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, θέλουν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης, για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Για να ενταχθεί κάποιος μέσω εξετάσεων στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

    1. Κάτοχος μεταπτυχιακού στην εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.
    2. Ήδη ενταγμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχετε παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, από φορείς που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
    3. Ο έχων εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων.
    4. Ο MH έχων εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων που θα παρακολουθήσει το σεμινάριο.
   3. Σε όλους όσους θέλουν να λάβουν μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εκπαίδευση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και να αποκτήσουν κρατική βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου   από το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας .

Αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες και τα διαδικαστικά θα βρείτε εδώ: http://www.eoppep.gr σελ. 44 άρθρο 67

 Σκοπός

Σκοπός των online σεμιναρίων “Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων” είναι:
1. η προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων στις διαδικασίες εξέτασης πιστοποίησης για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ταυτόχρονα η επιπλέον μοριοδότηση σε προκυρήξεις ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ
2. η δυνατότητα εκπαίδευσης σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
3. η δυνατότητα απόκτησης βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου κρατικού φορέα  με τίτλο “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων”
4. η δυνατότητα να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται εξαιτίας της προσιτής τιμής (260€) καθώς και της ευκολίας να το παρακολουθήσει κάποιος από το σπίτι ή το γραφείο του (on-line σεμινάριο) χωρίς φυσική παρουσία.

Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι περιλαμβάνει το online σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και ποιο είναι το κόστος του;

Δίνει τη δυνατότητα σε όσους το παρακολουθήσουν να προετοιμαστούν πλήρως για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ   και να αποκτήσουν μια κρατική βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου .

Κόστος 260€ (Περιλαμβάνει πλήρες πακέτο εκπαίδευσης με το Εγχειρίδιο του μαθήματος περίπου, 400 βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις , εξάσκηση και τεστ αυτοαξιολόγησης μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής,  ενδεικτικά παραδείγματα σωστού σχεδίου μικροδισκαλίας καθώς και βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις καλής πρακτικής  μικροδιδασκαλίας.

2. Πότε γίνονται οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ;

Οι ημερομηνίες εξετάσεων, ο τόπος των εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα ανακοινώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ διαδικτυακό τόπο http://www.eoppep.gr,

Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του itlab.teicm.gr

3. Πως μου προτείνετε να κάνω την παρακολούθηση του online Σεμιναρίου;

Βήμα 1. Επιλέξτε από το μενού την επιλογή Βίντεομαθήματα. Εκεί υπάρχουν οι ενότητες στις οποίες παρουσιάζεται με οπτικό και ακουστικό τρόπο, η επεξήγηση όλης της ύλης,

Βήμα 2. Επιλέξτε από το μενού την επιλογή Εξάσκηση και θα μεταβείτε στην πλατφόρμα με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που βασίζονται στα βιντεομαθήματα που παρακολουθήσατε.

Βήμα 3. Στο τέλος θα είστε έτοιμοι να κάνετε τη δοκιμαστική εξέταση με τυχαία εμφάνιση των ερωτήσεων από όλες τις θεματικές ενότητες επιλέξτε από το μενού την επιλογή Εξάσκηση.

Βήμα4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δοκιμαστικής εξέτασης ολοκληρώσατε τον κύκλο εκμάθησης και θα σας σταλεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου που επιλέξατε.

Την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να την επαναλάβετε μέχρι να συμπληρωθούν οι ώρες του σεμιναρίου.

4. Πώς θα ξέρω πόσες ώρες μου υπολείπονται έως το τέλος του σεμιναρίου;

Για να συμπληρωθεί το σύνολο των ωρών θα πρέπει να συνδέεστε στην πλατφόρμα, να παρακολουθείτε τα βιντεομαθήματα και να εξασκείστε στα τεστ ώστε να καταγράφονται οι ώρες σας ώσπου να ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του σεμιναρίου  και να ολοκληρώσετε τις online εξετάσεις αξιολόγησης που θα διεξάγονται στο τέλος κάθε ενότητας.

5. Αν παρακολουθήσω το on line σεμινάριο των 200 ωρών παίρνω κάποια βεβαίωση;

Παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου 200 ωρών  με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» από κρατικό φορέα που είναι το θεσμοθετημένο εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής τουςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Θέλω να διδάξω ως εκπαιδευτής σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΣΕΚ) .Το Σεμινάριο αυτό μου δίνει κάποια επιπλέον μοριοδότηση;

ΝΑΙ! Σας δίνει 2 ή 3 μόρια επιπλέον, ανάλογα με το φορέα.Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) και ΣΕΚ, προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμων, πρόγραμμα εκπαίδευσης μεταναστών «Οδυσσέας», Σχολές Γονέων) , μοριοδοτούν την κατάρτιση στην Διά Βίου Μάθηση. Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

7. Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής ενός υποψηφίου στο online σεμινάριο;

Βήμα1: Συμπληρώνετε και αποστέλλετε ηλεκτρονικά την φόρμα Εγγραφή σε Σεμινάριο,

Βήμα2:  κάνετε κατάθεση στην τράπεζα το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος του σεμιναρίου και

Βήμα3:  αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email itlab@teicm.gr (εναλλακτικά ενημερώνετε τηλεφωνικά).

Βήμα4: Σε μία εργάσιμη μέρα το πολύ, θα σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης και μπορείτε να αρχίσετε το σεμινάριο.

8. Αν παρακολουθήσω το σεμινάριο και οι εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ καθυστερήσουν, μπορώ να έχω πρόσβαση στο σεμινάριο χωρίς κόστος, για μία σύντομη επανάληψη;

Φυσικά και μπορείτε!!! Μας ενημερώνετε και σας δίνουμε πρόσβαση για κάποιες ώρες για να κάνετε την επανάληψή σας.

9.Τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μπορώ να τον μοιραστώ με άλλους;

ΌΧΙ. Υπάρχει πρόγραμμα ελέγχου IP και κίνδυνος διακοπής της πρόσβασής σας.

10.Υπάρχει κάποια εκπτωτική πολιτική για τα on line sσεμινάρια ;

ΦΥΣΙΚΑ!!!

 • Για ανέργους ή φοιτητές υπάρχει έκπτωση 10% στην αρχική τιμή.
 • Για εγγραφές δύο(2) ατόμων και άνω υπάρχει έκπτωση 10% στην αρχική τιμή.
 • Για παρακολούθηση οποιουδήποτε επιπλέον Online σεμιναρίου του itlab.teicm.gr έχετε έκπτωση 30%
 • Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και οι Απόφοιτοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Πληροφορική¨ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας δικαιούνται έκπτωση 50% για παρακολούθηση οποιουδήποτε Online σεμιναρίου του itlab.teicm.gr

Η φυσική παρουσία του εκπαιδευομένου δεν είναι υποχρεωτική μιας και τα μαθήματα γίνονται ασύγχρονα και online.

Ενότητες σεμιναρίου (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ»):

 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευόμενους
 • Εξάσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων, (Χιονοστιβάδα, εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.α.)
 • Αποστολή Σχεδίου εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας. Ακολουθεί  σχολιασμός, βελτίωση του σχεδίου μικροδιδασκαλίας των χρηστών και υποστήριξη.