Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο «Πληροφορικής» (Informatics Laboratory) με διακριτικό τίτλο «IT-Lab»

Το Εργαστήριο Πληροφορικής  «IT-Lab» έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε και στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σε θέματα που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στην έρευνα και στην καινοτομία, στη βελτίωση της παραγωγής, στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων, στην αξιολόγηση και επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων, καθώς και του εκσυγχρονισμού παραγωγικών διαδικασιών μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εφαρμογής σύγχρονων και προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων.
Με την πεποίθηση ότι το Εργαστήριο «Πληροφορικής» «IT-Lab» του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τα ερευνητικά, εκπαιδευτικά θέματα και τις τεχνολογίες αιχμής που πραγματεύεται αποτελεί πόλο έλξης για τους επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές καθώς και όσους ασχολούνται με τεχνολογικά θέματα, σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του «IT-Lab»

Ο Διευθυντής του «IT-Lab»

Καθηγητής Στρουθόπουλος Χαράλαμπος